Valgte Embedsmænd

Hovedpatriark

Jens Jørn Porup

Første høvedsmand

Kim Preussler

Skriftfører

Per Aksel Petersen

Regnskabsfører

Allan Kjærgaard Graversen

Kasserer

Jørgen Paulsen

Anden høvedsmand

Bent Schütter Eskildsen Krog

Fungerende ekshovedpatriark

Allan Broberg-Møller

Storrepræsentant

Ebbe Stephansen

Storrepræsentant

Hans-Erik Maegaard